Specifikationer för transmissionsolja

Under normala körförhållanden behöver transmissionsoljan inte bytas under växellådans livslängd. Dock kan det vara nödvändigt under ogynnsamma körförhållanden.

Automatisk växellåda

Föreskriven transmissionsolja:AW-1

 OBS

Kontrollera med din Volvoåterförsäljare om du är osäker på vilken variant din bil är utrustad med.

Relaterade dokument