Återställa elektrisk bältesförsträckare

Den elektriska bältesförsträckaren är designad för att återställas automatiskt, men om bältet ändå skulle förbli sträckt kan bältesförsträckaren återställas manuellt.
Stanna bilen på en säker plats.
Ta av säkerhetsbältet och ta därefter på det igen.
Bältet och den elektriska bältesförsträckaren återställs.

 Varning

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.