Uppdatera Google Maps

Det är lämpligt att se till att Maps är uppdaterad till senaste version.

När en uppdaterad version av Maps är tillgänglig återfinns den i Google Play. Om skillnader i åtkomsträttigheter finns mellan två versioner av appen frågar systemet användaren om godkännande.

Senaste versionen säkerställer att man har de senaste uppdateringarna och funktionerna. För att uppdatera Maps krävs att bilen är internetansluten samt att ett aktivt Google-konto är kopplat till användarprofilen.

När det finns en uppdatering för Maps visas en notifikation där det går att välja att uppdatera.