Hantera baklucka med fotrörelse*

Att kunna öppna och stänga bakluckan med en fotrörelse* under den bakre stötfångaren underlättar när händerna är upptagna.

Är bilen utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning* är det möjligt att låsa upp bakluckan med fotrörelse.

Funktionen med både öppning och stängning av bakluckan är tillgänglig när bilen även är utrustad med elmanövrerad baklucka*.

 OBS

Funktionen fotmanövrerad baklucka finns i två utföranden:

  • Öppning och stängning med fotrörelse
  • Endast upplåsning med fotrörelse (lyft upp bakluckan manuellt för att öppna den)

Observera att funktionen öppning och stängning med fotrörelse kräver elmanövrerad baklucka*.

PX-2122-Foot movement sensor placement
Sensorn är placerad något till vänster på stötfångaren.

En av bilens nycklar måste befinna sig inom räckvidd bakom bilen, ca 1 meter (3 fot), för att öppning och stängning ska vara möjlig. Detta gäller även vid redan upplåst bil för att undvika oavsiktlig öppning vid t.ex. biltvätt.

Öppna och stänga med fotrörelse

PX-2122-Open tailgate with footmovement
Gör en framåtriktad sparkrörelse i sensorområdet under den bakre stötfångaren. Ta sedan ett steg tillbaka. Stötfångaren ska inte vidröras.
En kort ljudsignal ljuder när öppning eller stängning aktiveras – bakluckan öppnas/stängs.

Om flera sparkrörelser sker utan en nyckel tillräckligt nära kommer öppning inte att vara möjlig förrän efter en viss tid.

Håll inte kvar foten under bilen i sparkrörelsen, detta gör att aktiveringen kan misslyckas.

Avbryta öppning eller stängning med fotrörelse

Gör en framåtriktad sparkrörelse under pågående öppning eller stängning.
Bakluckans öppning eller stängning stoppas.

För att avbryta öppning eller stängning av bakluckan behöver nyckeln inte vara i närheten av bilen.

Om bakluckan stoppas nära stängt läge kommer nästa aktivering att innebära en öppning av bakluckan.

 OBS

Se till att hålla området runt fotrörelsesensorn rent. Uppbyggnad av smuts, is eller snö kan störa dess funktion.

 OBS

Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i biltvätt om nyckeln är inom räckvidd.
  1. * Tillval/tillbehör.