Aktivera och deaktivera larm*

Larmet aktiveras när bilen låses och deaktiveras när bilen låses upp. Det är även möjligt att deaktivera larmet utan fungerande nyckel.

Aktivera och deaktivera larm

Larmet aktiveras när bilen låses och deaktiveras när bilen låses upp.

 OBS

Det är inte möjligt att låsa bilen utan att larmet aktiveras. Om bilen parkeras på t.ex. en färja, bör istället funktionen reducerad larmnivå användas.

Deaktivera larm utan fungerande nyckel

Bilen kan låsas upp och avlarmas även om nyckeln inte fungerar t.ex. om dess batteri är slut.

Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet.
Larmet löser ut.
P5-2122-SPA Backup start place in tunnel console
Placera nyckeln på nyckelsymbolen i backup-läsaren i tunnelkonsolens mugghållare.

Vrid startvredet medurs och släpp.

Larmet deaktiveras.

 OBS

När nyckeln ska läsas av backup-läsaren, se till att mugghållaren är fri från andra närliggande bilnycklar, metallföremål eller elektronik (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare). Dessa föremål kan störa funktionen.

Stänga av utlöst larm

Tryck på nyckelns upplåsningsknapp eller försätt bilen i tändningsläge I genom att vrida startvredet medurs och sedan släppa.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument