Automatiskt krocklarm med Volvo Assistance

Om en kollision inträffar kan bilen meddela det automatiskt till Volvo Assistance, eller en larmcentral, som kan skicka ut akut hjälp.

Volvo Assistance1

När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, ringer bilen automatiskt Volvo Assistance och ett meddelande som bland annat innehåller bilens position skickas.

Volvo Assistance försöker etablera muntlig kontakt med bilens förare för att ta reda på krockens omfattningoch behovet av hjälp.
Volvo Assistance kontaktar därefter nödvändigahjälpinsatser (polis, ambulans,bärgning etc.).

Om muntlig kontakt inte kan etableras,kontaktar Volvo Assistance berördamyndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.

Prioritera offentligt nödnummer1

Det går att ställa in så att bilen ringer upp offentlig larmcentral istället för Volvo Assistance. Läs separata instruktioner.

Larmcentral2

När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, skickas automatiskten signal direkt till en larmcentral.

  1. Larmcentralen försöker etablera muntlig kontakt med bilens förare för att ta reda på krockens omfattningoch behovet av hjälp.
  2. Larmcentralen skickar nödvändigahjälpinsatser (polis, ambulans,bärgning etc.).

Larmnummer

Då krocklarmet aktiveras försöker systemetetablera kontakt med landets Volvo Assistance.Om detta inte är möjligt går samtalet direkt till det utsedda larmnumret för området där bilen befinner sig.

  1. 1 Tillgängliga tjänster varierar beroende på marknad.
  2. 2 Gäller marknader där Volvo Assistance inte erbjuds.