Kontakt mellan Volvo Cars-appen* och bilen

Bilens system som har kontakt med Volvo Cars-appen är programmerat att stängas ner när bilen inte används under längre perioder.

Efter några dygn stängs systemet av för att spara batteri. Det går då inte att använda vissa av appens funktioner. Systemet blir fullt tillgängligt igen så snart bilen har startats.

 Varning

Systemets tjänster fungerar enbart i områden därVolvo Assistance samarbetspartners har mobiltäckning och där tekniken tillåter.

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriskastörningar eller glesare sändartäckningleda till att anslutning är omöjlig, t.ex. iglest befolkade områden.

  1. * Tillval/tillbehör.