Släpvagnsstabilisator*

Släpvagnsstabilisatorn (TSA1) ingår i stabilitetssystemet ESC2 och har till uppgift att stabilisera bil med tillkopplat släpvagn i situationer där ekipaget kommit i självsvängning. Funktionen tillkommer vid installation av dragkroken, kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.

Orsaker till självsvängning

Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer av bilar och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för att det ska uppstå. Men om släpvagnen är överlastad eller har lasten felaktigt fördelad t.ex. för långt bak, finns risk för självsvängning även i lägre hastigheter.

Utlösande faktorer för självsvängning kan t.ex. vara:

  • Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig sidovind.
  • Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i ett gupp.
  • Yviga rattrörelser.

Då självsvängning väl har börjat kan den bli svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i fel körfält eller utanför vägbanan.

Släpvagnsstabilisatorns funktion

Släpvagnsstabilisatorn övervakar kontinuerligt bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska återfå kontroll över bilen.

Om självsvängningen inte dämpas ut trots släpvagnsstabilisatorns första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att bilens drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter systemet regleringen och föraren återfår full kontroll över bilen.

Ingrepp av släpvagnsstabilisatorn kan utebli om föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen, eftersom systemet då inte kan avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar självsvängningen.

Px-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol

Då släpvagnsstabilisatorn arbetar blinkar ESC-symbolen i förardisplayen.

 OBS

Vid eftermontering av dragkrok krävs en uppdatering av bilens programvara, kontakta en Volvoåterförsäljare.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Trailer Stability Assist
  3. 2 Electronic Stability Control