Byta torkarblad bakruta

Torkarbladen sveper bort vatten från vind- och bakrutan. Tillsammans med spolarvätska syftar de till att rengöra rutorna och säkerställa sikten vid körning. Vindrute- och bakrutetorkarbladen kan bytas.

Byta torkarblad bakruta

P5-2122-SPA-V90-Change rear wiper
Lyft torkararmen från rutan och dra bladets nedre del åt höger.
P5-Icon red arrow 1

Ta tag i torkararmens mitt och lyft den från rutan till spärrläget.

 OBS

Vid halva utfällningsvinkeln finns ett spärrläge som kan upplevas som ett motstånd. Denna spärr motverkar att armen faller tillbaka ner på bakrutan. Torkarmen måste dras förbi spärren vid torkarbladsbyte.
P5-Icon red arrow 2

Ta tag i bladets nedre del och dra åt höger tills bladet lossnar från armen.

Tryck fast det nya torkarbladet, ett klick ska höras. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
Fäll tillbaka torkararmen.

 Viktigt

Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.