Låsa och låsa upp

Bilen kan låsas och låsas upp på flera olika sätt.
Alternativen är:
  • med nyckelns knappar
  • med det löstagbara nyckelbladet (om batteriet i nyckeln är slut)
  • nyckelfritt* (bilen känner av att en nyckel är inom räckhåll)
  • från bilens insida med dörrarnas handtag och låsknappar
  • genom fjärrupplåsning med Volvo Cars-appen
  • automatisk låsning när bilen körs.

 OBS

Vid en kollision låser bilen av säkerhetsskäl upp alla dörrar. Det sker endast om något av säkerhetssystemen har löst ut.
  1. * Tillval/tillbehör.