Öppna och stänga tanklucka

Tankluckan låses upp med knapp på instrumentpanelen.

P5-1519-XC90 HYBRID Fuel filler flap button
Tryck på knappen på instrumentpanelen.
Tryckutjämning av bränsletanken medför en viss fördröjning av lucköppningen. Meddelandet Förbereder för tankning Tanklocket låses upp när det är klart visas i förardisplayen, och när systemet är redo visas meddelandet Klart för tankning i förardisplayen. Om förbränningsmotorn är påslagen vid knapptryckning slås den i regel av och bilen går över till eldrift.

 OBS

Efter att tankluckan har öppnats måste tankningen ske inom ca 15 minuter. Därefter stängs den ventil som öppnats vid knapptryckningen för öppning av tanklucka, och det går inte längre att tanka utan att pumpmunstycket slår ifrån.

Om ventilen stängs innan tankningen är slutförd – tryck på knappen igen och vänta tills förardisplayen visar meddelandet Klart för tankning.

Efter avslutad tankning – stäng luckan med ett lätt tryck.

Relaterade dokument