BLIS*

Funktionen BLIS1 är avsedd att hjälpa föraren upptäcka fordon snett bakom och vid sidan av egen bil, för att ge föraren stöd i tät trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.
P5-1917-Blind Spot Information light position
BLIS-lampans placering
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
 • fordon i den döda vinkeln
 • snabbt upphinnande fordon i vänster och höger körfält närmast egen bil.
P5-1507-Blind Spot Information, blind spot zones
Princip för BLIS
 1. P5-Icon red circle 1Zon i död vinkel
 2. P5-Icon red circle 2Zon för snabbt upphinnande fordon
Systemet är konstruerat för att reagera då:
 • egen bil blir omkörd av andra fordon
 • annat fordon närmar sig den egna bilen hastigt.

När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser indikeringslampan vid höger eller vänster ytterbackspegel med fast sken. Om föraren i det läget aktiverar körriktningsvisaren åt den sida som varningen ges, kommer indikeringslampan att övergå från fast sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.

BLIS är aktiv när det egna fordonet har en hastighet över 12 km/h (7 mph).

BLIS reagerar på passerande fordon som kör upp till 100 km/h (62 mph) fortare än det egna fordonet.

 OBS

Lampan tänds på den sidan av bilen där systemet har upptäckt fordonet. Om bilen skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt, tänds båda lamporna.

 Varning

 • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
 • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
 • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Blind Spot Information