Byta batteri i nyckel

Batteriet i nyckeln kan bytas när det har laddat ur. Livslängden på batteriet beror på hur mycket nyckeln används. Den knapplösa nyckelns (Key Tag)* batteri är inte utbytbart.

 OBS

Alla batterier har en begränsad livslängd och måste till slut bytas ut (gäller ej för Key Tag). Batteriets livslängd varierar beroende på hur ofta fordonet/nyckeln används.
P6-20w37-DIM-KeyNotFound

När informationssymbolen tänds och meddelandet Batteriet i bilnyckeln är lågt. Se ägarmanualen för byte. visas i förardisplayen behöver nyckelns batteri bytas.

Ett annat tecken på att batterinivån är låg är försämrad räckvidd för nyckeln.

Batteriet i den knapplösa nyckeln (Key Tag)* går inte att byta ut. När batteriet är förbrukat kan en ny knapplös nyckel beställas hos en auktoriserad Volvoverkstad.

 Viktigt

Lämna en förbrukad Key Tag till en auktoriserad Volvoverkstad där den kan raderas från bilens system. När batteriet är förbrukat kan nyckeln fortfarande användas för att starta bilen via back-up start.

Öppna nyckeln och byta dess batteri

 Viktigt

Undvik att vidröra nya batteriers kontaktytor med fingrarna. Det försämrar batteriets funktion.

Håll nyckeln så att dess framsida med Volvo-logotypen är vänd uppåt, och nyckelringsfästet mot dig.

Till vänster om nyckelringsfästet finns en spärr. Om den är på fel sida har fram- och baksida blandats ihop vid ett tidigare batteribyte.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 1
Skjut spärren vid nyckelringsfästet åt sidan och skjut framsidans skal bort från fästet.

Skalet lossnar och kan lyftas av.

Under skalet finns ytterligare en spärr för att lossa baksidan.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 2
Skjut spärren som satt bakom framsidans skal åt sidan och skjut baksidans skal bort från nyckelringsfästet.

Skalet lossnar och kan lyftas av.

Under skalet finns batteriluckan.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 3

Vrid batteriluckan moturs till läge OPEN. Använd t.ex. en skruvmejsel eller ett mynt.

Lyft bort batteriluckan. Om den är svår att få loss kan den försiktigt bändas uppåt med ett smalt verktyg

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery
Batteriets (+)-sida ligger uppåt. Lossa batteriet genom att trycka vid dess kant och sedan lyfta ut det.
16w17 - SPA - Key insert new battery

Sätt i ett nytt batteri med (+)-sidan uppåt. Undvik att vidröra nyckelns batterikontakter med fingrarna.

Placera batteriets kant under de två bortre plastspärrarna.

Tryck sedan ner batteriet så att det hålls på plats av den övre plastspärren.

 OBS

Använd batterier med beteckning CR2032, 3 V.

 OBS

Volvo rekommenderar att ersättningsbatterier till nyckeln uppfyller UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Medföljande batterier eller batterier som byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller samma kriterium.
16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid medurs till läge CLOSE.
16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7
Montera tillbaka baksidans skal i bakvänd ordning mot hur det lossades. Baksidans skal saknar logotyp. Tryck fast skalet så att det hörs ett klickljud, och skjut det sedan de sista millimeterna till sin ursprungliga position.

Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet hamnat i rätt läge och sitter fast.

Det ska inte finnas några glipor.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8
Vänd på nyckeln och montera tillbaka framsidans skal på samma sätt som baksidans.

 Varning

Kontrollera att batteriet är placerat korrekt med rätt polaritet. Om nyckeln inte ska användas under en längre period, plocka bort batteriet för att undvika batteriläckage och skador. Batterier som skadats eller läcker kan orsaka frätande skador vid kontakt med hud, använd därför skyddshandskar vid hantering av skadade batterier.

  • Håll batterier utom räckhåll för barn.
  • Lämna inte batterier liggandes då de kan sväljas av barn eller husdjur.
  • Batterier får inte: plockas isär, kortslutas eller kastas i öppen eld.
  • Ladda inte icke-laddbara batterier. De kan explodera.
  • Kontrollera regelbundet produkter med batterier för tecken på skador.

Om något tyder på att nyckeln eller dess batteri skadats eller börjat läcka bör nyckeln inte användas. Håll defekta produkter utom räckhåll för barn.

 Viktigt

Förbrukade batterier ska återvinnas på ett miljöanpassat sätt.
  1. * Tillval/tillbehör.