Ogynnsamma körförhållanden för motorolja

Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning. Nedan följer några exempel på ogynnsamma körförhållanden.

Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:

  • med husvagn eller släpvagn
  • i bergslandskap
  • i hög hastighet
  • i temperaturer kallare än –30 °C (–22 °F) eller varmare än +40 °C (+104 °F).

Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.

Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra skydd för motorn.

Volvo rekommenderar:

P5-1507-Castrol decal

 Viktigt

För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte, annars finns risken att bilens livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning påverkas.

Om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används kan motorrelaterade komponenter skadas. Volvo frånsäger sig garantiansvar för denna typ av skador.

Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på en auktoriserad Volvoverkstad.