Hantera centerdisplay

Många av bilens funktioner styrs och regleras från centerdisplayen. Centerdisplayen är en pekskärm som reagerar vid beröring.

Använda pekskärmsfunktionaliteten i centerdisplayen

Skärmen reagerar olika beroende på om den vidrörs genom att dra, svepa eller trycka på den. Det är möjligt att t.ex. bläddra mellan olika vyer, markera objekt och skrolla i en lista genom att vidröra skärmen på olika sätt.

Centerdisplayen är en optisk pekskärm.

Två personer kan interagera med skärmen samtidigt, t.ex. för att justera klimatet för förar- respektive passagerarsidan.

 Viktigt

Använd inte vassa föremål mot skärmen då den kan repas av det.

 OBS

Att bära handskar kan begränsa eller förhindra pekskärmens respons.

Återgå till hemvyn från en annan vy

Tryck kort på hemknappen under centerdisplayen.
Senaste läget för hemvyn visas.