Datum och tid

Klockan visas i centerdisplayen där det även är möjligt att ändra inställningar för datum och tid.

Klockans placering

iCup- 2037- Clock in centerdisplay

Klockan är placerad uppe till höger i centerdisplayens statusfält.

Inställningar för datum och tid

Tryck på iCup-2037-Settings symbol och därefter System, välj sedan Datum och tid.
Välj önskade inställningar.

Automatisk inställning för datum och tid

Som standard är datum och tid automatiskt inställt, och tidszonen justeras som standard automatiskt beroende på var bilen befinner sig.

Justera datum och tid manuellt genom att stänga av inställningen för automatisk datum och tid. Justera tidszon manuellt genom att stänga av inställningen för automatisk tidszon. Det är även möjligt att välja 24- eller 12-timmarsklocka.

Relaterade dokument