Komma igång med Google-tjänster

Koppla ditt Google-konto till din användarprofil för att komma igång med Google-tjänster.

Att vara inloggad med ett Google-konto gör att Google-tjänster som exempelvis Google Assistent och Google Maps blir mer personligt anpassade. För att Google Play ska kunna öppnas måste ett Google-konto vara kopplat till den aktuella användarprofilen.

Skapa ett Google-konto

Gå in på accounts.google.com/signup. Ange namn, skapa eller använd befintlig e-post och lösenord. Ange ditt telefonnummer och verifiera kontot genom den kod som skickas till telefonen.

Logga in med Google-konto i centerdisplay

Tryck på iCup-2037-Settings symbol, tryck därefter på Google och sedan Google Assistent. Tryck på profilsymbolen för att logga in.
Ange den e-postadress som är kopplat till ditt Google-konto. Tryck därefter på Nästa.
Ange det lösenord som är kopplat till ditt Google-konto. Tryck därefter på Nästa.

Om problem vid inloggning uppstår, säkerställ att bilen är ansluten till internet.