Symboler och meddelanden för parkeringsklimat

Ett antal symboler och meddelanden gällande parkeringsklimatet kan visas i förardisplayen.

Meddelanden gällande parkeringsklimatet kan även visas i en enhet som har Volvo Cars*-appen.

SymbolMeddelandeInnebörd
P5P6-2037-iCup-Information general symbol
Parkeringsklimat Service krävsParkeringsklimatet är ur funktion. Kontakta en verkstad1 för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
P5P6-2037-iCup-Information general symbol
Parkeringsklimat Tillfälligt ej tillgängligParkeringsklimatet är tillfälligt ur funktion.
P5P6-2037-iCup-Information general symbol
Parkeringsklimat ej tillgängligt Laddningsnivå för låg

Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg för att starta parkeringsvärmaren. Starta bilen.

P5P6-2037-iCup-Information general symbol
Begränsad parkeringsklimat Laddningsnivån för låg

Gångtiden för parkeringsklimatet är begränsad då laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg. Starta bilen.

P5P6-2037-iCup-Information general symbol
Parkeringsklimat ej tillgängligt Inte ansluten till elnätetParkeringsklimatet kan inte aktiveras om laddkabeln inte är ansluten. Anslut laddkabeln.
P5P6-2037-iCup-Information general symbol
Parkeringsklimat ej tillgängligt Önskad temperatur uppnåddParkeringsklimat körs inte eftersom värmebehovet är litet.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.