Aktivera och deaktivera varningar från trafikskyltsinformation*

Trafikskyltsinformation kan deaktiveras på vissa marknader.

Funktionen är tillgänglig på vissa marknader.

Aktivera eller deaktivera funktionen under inställningar.
Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck på Sekretessinställningar och välj inställningar för trafikskyltsinformation .
  1. * Tillval/tillbehör.