Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde*

Passagerarkrockkudden kan deaktiveras om bilen är utrustad med en omkopplare, Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när dörren öppnas.

Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.

P5-1617-S90/V90–Safety–Passenger airbag cut off switch
  1. P5-Icon gray box AON – Krockkudden är aktiverad och alla framåtvända passagerare (barn och vuxna) kan sitta säkert på passagerarplatsen.
  2. P5-Icon gray box BOFF – Krockkudden är deaktiverad och barn i bakåtvända barnskydd kan sitta säkert på passagerarplatsen.

 Varning

Om bilen inte är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.

Aktivera passagerarkrockkudde

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to on
P5-Icon gray box 1

Dra omkopplaren utåt och vrid från OFF till ON.

Förardisplayen visar meddelandet Passagerarairbag på.

 OBS

Om passagerarkrockkudden har aktiverats/deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.

Bekräfta meddelandet genom att trycka på högra rattknappsatsens O-knapp.

Px-21w46–Safety–Overhead console passenger airbag on
Ett textmeddelande och en varningssymbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad.

 Varning

Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad.

Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad när framåtvända passagerare (barn och vuxna) sitter på passagerarplatsen fram.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara eller allvarlig personskada.

Deaktivera passagerarkrockkudde

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to off
P5-Icon gray box 1

Dra omkopplaren utåt och vrid från ON till OFF.

Förardisplayen visar meddelandet Passagerarairbag av.

 OBS

Om passagerarkrockkudden har aktiverats/deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.

Bekräfta meddelandet genom att trycka på högra rattknappsatsens O-knapp.

Px-21w46–Safety–Overhead console passenger airbag off
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad.

 Varning

Framåtvända passagerare (barn och vuxna) ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är deaktiverad.

Om ovanstående uppmaning inte följs kan det leda till livsfara eller allvarlig personskada.

 Viktigt

Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
  1. * Tillval/tillbehör.