Torkarblad och spolarvätska

Torkarna tillsammans med spolarvätskan syftar till att förbättra sikten samt strålkastarnas ljusbild.

Spolmunstyckena värms* automatiskt vid kyla för att förhindra att spolarvätskan fryser.

Information om att det behövs påfyllning av spolarvätska visas i förardisplayen när ca 1 liter (1 qt) spolarvätska återstår.

  1. * Tillval/tillbehör.