Manövrera insynsskydd*

Det finns två utfällda lägen för insynsskyddet – ett heltäckande samt ett lastningsläge, då det bara är delvis utfällt för att det ska vara lättare att nå längre in i lastutrymmet.

Heltäckande läge

P5-1617-V90-load cover full expansion
Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet så det löper ovanför sidopanelerna i lastutrymmet. Dra till ändläget.
För ner skyddets fixeringspinnar i spåren i sidopanelerna. Släpp efter samtidigt som handtaget vinklas lätt uppåt så fixeringspinnarna hakar fast.
Insynsskyddet låses i det heltäckande läget.

 Viktigt

Lasta inte föremål ovanpå insynsskyddet.

Lastningsläge

Från heltäckande läge:
P5-1717-V90-Load cover half expansion update
P5-Icon red arrow 1

Greppa handtaget och dra det bakåt tills det tar stopp.

P5-Icon red arrow 2

Vinkla skyddet nedåt.

P5-Icon red arrow 3

För skyddet och dess fixeringspinnar försiktigt framåt samt uppåt över krokarna.

Skyddet åker in tills det tar stopp i lastningsläget.
Återgå till heltäckande läge från lastningsläget:
Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet till ändläget.
Släpp handtaget så att fixeringspinnarna hakar i krokarna.
Skyddet låses i det heltäckande läget.

Med automatiskt* insynsskydd kommer skyddet att dras in från heltäckande läge till lastningsläge varje gång som bakluckan öppnas, och dras ut igen när bakluckan stängs. Insynsskyddet känner av om något hindrar dess rörelse och går då automatiskt tillbaka.

 Varning

Tänk på klämrisken vid öppning och stängning med automatiskt* insynsskydd.

 Viktigt

Om lastutrymmet lastas med skrymmande last ska det automatiska* insynsskyddet föras till infällt läge för att undvika att det kör in i lasten.

 OBS

Insynsskyddet kan eventuellt inte röra sig automatiskt vid låga kupétemperaturer.

Infällning

Från heltäckande läge:

Lyft upp handtaget och dra det bakåt så att insynsskyddets fixeringspinnar frigörs från spåren och släpp efter.

Från lastningsläge:

Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet i spåren – dra till heltäckande läge. Lyft upp handtaget och dra det bakåt så fixeringspinnarna frigörs från spåren och släpp efter.

För tillbaka skyddet med dess fixeringspinnar ovanför sidopanelerna till dess det tar stopp i infällt läge.

Tänk på att ett infällt insynsskydd kan skymma sikten bakåt.

  1. * Tillval/tillbehör.