Symboler och meddelanden för kamera- och radarenheter

Här är exempel på några av de meddelanden och symboler gällande kamera och radar som kan visas i förardisplayen.

Sensor blockerad

P6-2037-XC40BEV-User manual symbol

Om förardisplayen visar denna symbol samt ett meddelande innebär det att kamera- och radarenheterna inte kan upptäcka andra fordon, cyklister, fotgängare och större djur framför bilen samt att bilens kamera- och radarbaserade funktioner kan störas.

I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:

OrsakÅtgärd
Ytan framför radarenheten är smutsig eller belagd med is eller snö.Rengör ytan framför radarenheten från smuts, is och snö.
Vindrutans yta framför kameraenheten är smutsig eller belagd med is eller snö.Rengör vindrutans yta framför kameraenheten från smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.
Starkt motljusIngen åtgärd. Kameraenheten återställs automatiskt vid mer fördelaktiga ljusförhållanden.