Bromsa på saltade vägbanor

Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg.

Detta kan förlänga bromssträckan. Håll därför ett extra säkerhetsavstånd till framförvarande fordon. Se också till att:

  • Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte utsätts för fara vid inbromsningen.
  • Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd startar.