Barnsäkerhet

Barn ska alltid sitta säkert när de färdas i bilen.

Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnskydd och fästanordningar) som är utvecklad för att passa just den här bilen. Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls goda förutsättningar för att barnet åker säkert i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och är enkel att använda.

Vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till barnets vikt och storlek.

Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänt barnskydd så länge som möjligt, minst till 4 års ålder och därefter i framåtvänt barnskydd till dess att barnet är 140 cm (4 fot 7 tum) långt.

 OBS

Lagbestämmelser om vilken typ av barnskydd som ska användas för barn i olika åldrar och längder varierar från land till land. Ta reda på vad som gäller.

 OBS

Vid användande av barnsäkerhetsutrustning är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.

Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.

Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knät på en passagerare.