Automatisk inbromsning efter en kollision

Vid en kollision där aktiveringsnivån för pyrotekniska bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, eller om en kollision med ett stort djur detekteras, ansätts bilens bromsar automatiskt. Funktionen är till för att förhindra eller mildra effekter av en eventuell efterföljande kollision.

Efter en allvarlig kollision finns det en risk att det inte längre är möjligt att kontrollera och styra bilen. För att då undvika eller minska effekten av en eventuell efterföljande kollision, mot ett fordon eller ett objekt i bilens väg, aktiveras bromshjälpsystemet automatiskt och bromsar bilen på ett säkert sätt.

Bromsljus och varningsblinkers aktiveras under inbromsningen. När bilen stannat fortsätter varningsblinkersen att blinka och parkeringsbromsen ansätts.

Om en inbromsning inte skulle vara lämplig t.ex. om det finns en risk att bli påkörd av efterföljande trafik, kan systemet åsidosättas genom att föraren trycker ned gaspedalen.

Funktionen förutsätter att bromssystemet är intakt efter kollisionen.