Varningar från olika förarstöd

Om du upplever att bilen agerar på ett sätt du inte hade förväntat dig kan det bero på att någon av bilens säkerhetsrelaterade funktioner har aktiverats.

Vad händer i din bil?

Det finns flera funktioner i din bil som aktivt kan bidra till att öka säkerheten i trafiken, både för dig och för andra trafikanter. För att du inte ska bli överraskad om någon av funktionerna aktiveras har du här möjlighet att se en översikt över några funktioner och hur de kan agera. Om en funktion skulle aktiveras kan du dessutom informeras om detta via textmeddelande i förardisplayen.

 OBS

Läs de individuella delarna om varje system för att fullt ut förstå funktionerna och ta del av viktiga varningar.

Varning med symbol, ljud, ljus eller vibration

Förarstödsfunktionerna i din bil kan varna dig på olika sätt. Med t.ex. vibrationer i ratten, bromspuls, med ljus- eller ljudsignaler eller genom symboler i förardisplayen.

Det kan också visas varningar i head-up-displayen*.

Assistans vid kollisionsrisk

Assistans vid kollisionsrisk1 kan hjälpa föraren att undvika eller lindra en kollision genom varning, automatiskt bromsning och styrassistans.

Hur funktionen upplevs kan därför skilja sig åt beroende på vilken delfunktion som aktiveras.

Assistans vid kollisionsrisk kan utföra dessa moment vid behov:
 • Kollisionsvarning
 • Assisterad bromsning
 • Automatisk bromsning
 • Styrassistans

Körfältsassistans (LKA2)

Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid symbol in driver display

Körfältsassistans kan hjälpa dig att minska risken för att bilen oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

 • Styrhjälp: Om funktionen upptäcker att bilen närmar sig en sidolinje kommer du känna att ett svagt styrpålägg läggs på ratten. Båda händerna måste vara på ratten för att funktionen ska fungera.
 • Varning: Om funktionen upptäcker att bilen närmar sig en sidolinje varnas du genom vibrationer i ratten.
 • Båda: Du varnas med vibrationer och ett lätt styrpålägg läggs på ratten.

Rear Collision Warning (RCW)*

VCC-23w46-iCup-Rear Collision Warning

Rear Collision Warning är ett system som kan hjälpa dig att undvika att bli påkörd bakifrån av upphinnande fordon. Om systemet upptäcker risk för kollision bakifrån kan det varna och sätta in följande insatser beroende på förutsättningarna.

 • Intensiva blinkningar med körriktningsvisarna.
 • Vid lägre hastigheter kan funktionen sträcka säkerhetsbältena genom att aktivera bältesförsträckare och även aktivera Whiplash Protection System.
 • Om bilen är stillastående kan färdbromsen aktiveras.

Blind Spot Information (BLIS)

BLIS är konstruerad att varna för snabbt upphinnande fordon, samt fordon snett bakom och vid sidan av ditt fordon, för att ge dig stöd i tät trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.

P5-1846-BLIS indication lamp
 • Varning med en indikeringslampa i sidospegeln, med fast sken och blinkande ljus.

Driver Alert

Px-2037-iCup-Driver Alert Control symbol

Funktionen är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet om denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller håller på att somna.

 • Ljudsignal kombinerat med en symbol i förardisplayen och ett meddelande.

Avståndsvarning*3

Avståndsvarning kan varna dig om tidsavståndet till framförvarande fordon blir för kort.

 • Varningssymbol i vindrutans head-up-display. För att ha funktionen måste bilen vara utrustad med head-up-display*.

Varning och autobroms vid backning

P6-2037-XC40BEV-Rear Auto Brake button
Det finns två funktioner som kan hjälpa föraren att förhindra kollision vid backning.
 • Cross Traffic Alert (CTA)* är avsedd att varna för korsande trafik då bilen backas.
 • Rear Auto Brake (RAB) är avsedd att hjälpa föraren upptäcka stillastående hinder som kan finnas rakt bakom bilen då den backas.
Om hinder detekteras:
 1. En varningssignal och grafiken för parkeringshjälp tänds upp för att indikera vart hindret finns.
 2. Om föraren inte uppmärksammar varningen och en kollision är oundviklig, autobromsas bilen och ett förklarande textmeddelande till varför bilen bromsades visas.

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Funktionen elektronisk stabilitetskontroll (ESC4) hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet. När systemet ingriper visas symbolen i förardisplayen med ett blinkande ljus. Om fel har uppstått och systemet ej är tillgängligt visas symbolen med ett fast sken tillsammans med ett textmeddelande.

 Varning

Funktionerna som beskrivs är kompletterande hjälpmedel - de kan inte hantera alla situationer i alla förhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Collision Avoidance
 3. 2 Lane Keeping Aid
 4. 3 Distance Alert
 5. 4 Electronic Stability Control

Relaterade dokument