Använda ledbelysning

En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd och fungera som ledbelysning efter att bilen låsts.
För att aktivera funktionen:
Se till att bilen är avstängd.
För vänster rattspak framåt mot instrumentpanelen och släpp.
Stig ur bilen och lås dörren.
En symbol i förardisplayen tänds för att indikera att funktionen är aktiverad och yttre belysning tänds: Positionsljus, strålkastarljus, nummerskyltsbelysning samt belysning i yttre handtag*.

Ledbelysningen är tänd i cirka 60 sekunder.

  1. * Tillval/tillbehör.