Begränsningar för körfältsassistans

I vissa krävande situationer kan körfältsassistans (LKA1) ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att funktionen stängs av.
Exempel på sådan situation kan vara:
  • vägarbete
  • vinterväglag
  • dålig vägbeläggning
  • mycket sportigt körsätt
  • dåligt väder med reducerad sikt
  • vägar med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar
  • kanter eller andra linjer än körfältets sidomarkeringar
  • då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt – t.ex. vid kylning på grund av överhettning.

Funktionen kan inte detektera barriärer, räcken eller liknande hinder vid sidan av körbanan.

 OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.
  1. 1 Lane Keeping Aid