Deaktivera farthållarfunktioner

Farthållarfunktionerna kan deaktiveras med rattknapp. Funktionen hamnar då i beredskapsläge. Detta gäller fartbegränsare (SL1), automatisk fartbegränsare (ASL2), farthållare (CC3) och Pilot Assist*.

Tryck på rattknapp P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5.
Symbolen och markeringar i förardisplayen släcks – vald farthållarfunktion sätts i beredskapsläge.

När annan funktion väljs i centerdisplayen döljs förardisplayens symbol och markering för tidigare vald funktion – därmed raderas den inställda/lagrade maxhastigheten.

 Varning

När farthållarfunktioner är i beredskapsläge måste föraren ingripa och själv reglera både hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
  1. 1 Speed Limiter
  2. 2 Automatic Speed Limiter
  3. 3 Cruise Control
  4. * Tillval/tillbehör.