Assistans vid risk för påkörning bakifrån*

Assistans vid kollisionsrisk1 kan hjälpa en förare som inte observerar att bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett annat fordon närmar sig bakifrån eller finns i den döda vinkeln.
P5-1717 - Blind Spot Information Systems with steering assistanse
Funktionen kan assistera genom att styra tillbaka till eget körfält.
  1. P5-Icon red circle 1Annat fordon i död vinkel
  2. P5-Icon red circle 2Egen bil

Även om föraren medvetet byter körfält med aktiverad körriktningsvisare utan att observera att ett annat fordon närmar sig, kan funktionen hjälpa till.

Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet 60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl synliga sidomarkeringar/-linjer.

Lamporna i sidobackspeglarna blinkar samtidigt som styringrepp, oavsett om BLIS*2 är aktiverad eller inte. Det hörs också en ljudsignal.

När funktionen ingriper visas ett meddelande i förardisplayen.

 Varning

Varningar och styrassistans i samband med en förestående kollision kommer alltid mycket sent.

 OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Collision Avoidance
  3. 2 Blind Spot Information