Programmera HomeLink®*1

Programmera HomeLink®, återställ programmering eller programmera om enstaka knappar.

Programmera

Rikta fjärrkontrollen mot den HomeLink®-knapp som ska programmeras och håll den ca 2–8 cm (ca 1–3 tum) från knappen. Skym inte indikeringslampan på HomeLink®.
Tryck och håll inne både knappen på fjärrkontrollen och knappen på HomeLink® som ska programmeras.
Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått från att blinka långsamt (ca 1 gång per sekund) till att antingen blinka snabbt (ca 10 gånger per sekund) eller lysa konstant.

Om indikeringslampan lyser konstant: Indikation på att programmeringen har slutförts.

Tryck på den programmerade knappen 2 gånger för att aktivera.

Om indikeringslampan blinkar snabbt: Den enhet som programmeras mot HomeLink® kan ha en säkerhetsfunktion som kräver extra steg.

Testa att trycka på den programmerade knappen 2 gånger för att se om programmeringen fungerar. Fortsätt annars med följande steg.

P5-1507 HomeLink Learn button
Leta upp inlärningsknappen2 på mottagaren till t.ex. garageporten. Den är vanligtvis placerad nära antennens fäste på mottagaren.

Tryck in och släpp mottagarens inlärningsknapp en gång.

Programmeringen måste slutföras inom 30 sekunder efter att knappen har tryckts in.

Tryck in och släpp den knapp på HomeLink® som ska programmeras. Repetera sekvensen av tryck/håll/släpp en andra gång och, beroende på mottagarens modell, även en tredje gång.
Programmeringen har slutförts.

 OBS

Vissa fjärrkontroller kan programmera HomeLink® bättre på ett avstånd på ca 15–20 cm (ca 6–12 tum).

Programmera om enstaka knapp

Tryck in önskad knapp och håll inne i ca 20 sekunder.
När indikeringslampan på HomeLink® börjar blinka långsamt går det att programmera som vanligt.

 OBS

Om den knapp som ska programmeras om inte blir programmerad med en ny enhet kommer den att återgå till tidigare sparad programmering.

Återställa HomeLink®-knapparna

Det går endast att återställa alla HomeLink®-knapparna på samma gång. Enstaka knapp kan endast programmeras om.

Tryck och håll inne de yttre knapparna på HomeLink® ca 10 sekunder.
När indikeringslampan övergår från ett konstant sken till att börja blinka så är knapparna återställda och redo att programmeras på nytt.

Problem vid programmering

Besök homelink.com eller ring 00 8000 466 354 65 (eller betalnumret +49 6838 907 277)3.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller vissa marknader.
  3. 2 Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
  4. 3 Notera att det kostnadsfria numret kanske inte är tillgängligt beroende på operatör.