Head-up-display*

Head-up-displayen kan underlätta körning då föraren kan få information från förardisplayen projicerat på vindrutan och istället koncentrera sig på vägen.
P5P6-21w22-Head-up display, overview

Head-up-displayen projicerar information från förardisplayen på vindrutan framför föraren. Informationen kan endast ses från förarens position.

Exempel på information som kan visas:
 • farthållare
 • hastighet
 • navigation
 • telefonsamtal
 • trafiksskyltsinformation1
 • varningar

Aktivera eller deaktivera head-up-displayen

Tryck på iCup-2037-Settings symbol.
Välj Reglage.
Under Displayer, aktivera eller deaktivera Head-up-display.

 OBS

Förarens möjlighet att se informationen i head-up-displayen försämras av

 • användning av polariserande solglasögon
 • en körställning som medför att föraren inte sitter centrerad i sätet
 • föremål på displayenhetens täckglas
 • ogynnsamma ljusförhållanden.

 Viktigt

Displayenheten varifrån informationen projiceras finns i instrumentpanelen. För att undvika skador på displayenhetens täckglas – förvara inga föremål på täckglaset och se till att inga föremål faller ner på det.

 OBS

Vissa synfel kan vid användning av head-up-display medföra huvudvärk och en känsla av ansträngdhet.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Funktionen är tillgänglig på vissa marknader.