Parkera i backe

Se alltid till att parkeringsbromsen har aktiverats vid parkering i en backe.

 Varning

Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen stilla i alla situationer.

Om bilen parkeras i uppförsbacke:

  • Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.

Om bilen parkeras i utförsbacke:

  • Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.

Tung last i motlut

Tung last t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom att dra reglaget uppåt samtidigt som bilen kör iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.