Specifikationer för bromsvätska

Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt bromssystem som används för att överföra tryck från exempelvis en bromspedal via en huvudbromscylinder som i sin tur påverkar bromsoken.

Föreskriven kvalitet: Volvo Original eller motsvarande vätska som uppfyller en kombination av Dot 4, 5.1 och ISO 4925 klass 6.

 OBS

Byte eller påfyllning av bromsvätska rekommenderas att utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.

Relaterade dokument