Motorolja

Använd endast motorolja av föreskriven kvalitet. Det är ett krav för att rekommenderade serviceintervall och garanti ska kunna tillämpas.
P5-1946-Oil decal
Placering av varningsdekal för motorrummet. Motorrummets utseende kan skilja beroende av modell- och motorvariant.

Volvo rekommenderar:

P5-1507-Castrol edge professional

Om motoroljan inte kontrolleras regelbundet och nivån blir för låg riskerar detta att orsaka allvarliga skador på motorn.

 OBS

De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur de ser ut och ungefär var på bilen de är placerade. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på bilen.

 Viktigt

För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte, annars finns risken att bilens livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning påverkas.

Om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används kan motorrelaterade komponenter skadas. Volvo frånsäger sig garantiansvar för denna typ av skador.

Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på en auktoriserad Volvoverkstad.

Symboler för låg oljenivå

Volvo använder olika system för att varna om oljenivå eller lågt oljetryck. Lågt oljetryck indikeras med varningssymbolen P5-1546 Symbol low oil pressure – text i förardisplayen. Varning eller information om bilens oljenivå kan indikeras med varningssymbolen P5-1546 Symbol warning – text i förardisplayen samt meddelandetexter. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.

Byt motorolja och oljefilter enligt de intervaller som anges i Service- och garantiboken.