Automatiskt krocklarm med eCall

Om en kollision inträffar kan bilen meddela det automatiskt till en larmcentral, som kan skicka ut akut hjälp.1

När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, skickas en signal automatiskt till en larmcentral.

  1. Ett meddelande, innehållande bl.a. bilens position1, skickas automatiskt frånbilen till larmcentralen.
  2. Larmcentralen etablerar muntlig kontakt med bilens förare ochförsöker ta reda på krockens omfattningoch behovet av hjälp.
  3. Larmcentralen skickar nödvändigahjälpinsatser (polis, ambulans,bärgning etc.).

Om muntlig kontakt inte kan etableras, vet larmcentralen bilens position och kan bistå med lämplig åtgärd.

  1. 1 Gäller vissa marknader.