Varselljus

Bilen har sensorer som känner av omgivningens ljusförhållanden. Med rattspakens vridring i läge P5-1507 Symbol zero (light) , P5-1507 Symbol position light eller P5-1707 Symbol AUTO samt när bilens elsystem är i tändningsläge II lyser varselljuset. I läge P5-1707 Symbol AUTO växlar strålkastarna automatiskt till halvljus i svagt dagsljus eller mörker.

P5-1617 Stalk with turning ring, low beam
Rattspakens vridring i läge AUTO.

Med rattspakens vridring i läge P5-1707 Symbol AUTO lyser varselljuset (DRL1) när bilen körs i dagsljus. Bilen växlar automatiskt belysningen från varselljus till halvljus i svagt dagsljus eller mörker. Växling till halvljus sker också om dimljus fram* och/eller bak aktiveras.

 Varning

Systemet är ett hjälpmedel för att spara energi – det kan inte i alla situationer avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.

Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.

  1. 1 Daytime Running Lights
  2. * Tillval/tillbehör.