Inställning för låsindikering

I centerdisplayens inställningsmeny går det att välja olika alternativ för hur bilen bekräftar låsning och upplåsning.
Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck på Reglage.
Välj att aktivera eller stänga av bekräftelse vid låsning/upplåsning.