Byta torkarblad vindruta

Torkarbladen sveper bort vatten från vind- och bakrutan. Tillsammans med spolarvätska syftar de till att rengöra rutorna och säkerställa sikten vid körning. Vindrute- och bakrutetorkarbladen kan bytas.

P5-1507-Change windshield wiper blades - step 1
P5-1507-Change windshield wiper blades - step 2
P5-Icon gray box 1

Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Serviceläge aktiveras/deaktiveras via centerdisplayen när bilen är stillastående och vindrutetorkarna inte är påslagna. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut parallellt med torkararmen.

P5-Icon gray box 2

Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.

Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.

Torkarbladen har olika längd

P5-1617-S90 V90-Wiper blades diffrent length

 OBS

Vid byte av torkarblad, var uppmärksam på att de har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.