Begränsningar för Rear Collision Warning*

I vissa fall kan Rear Collision Warning (RCW)1 ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk.
Det kan t.ex. vara om:
  • bakifrån upphinnande fordon upptäcks sent
  • bakifrån upphinnande fordon byter körfält i ett sent skede
  • ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till bilens elsystem – då deaktiveras funktionen automatiskt.

 OBS

På vissa marknader varnar RCW inte med körriktningsvisarna på grund av lokala trafikbestämmelser – i sådana fall är den delen av funktionen därför deaktiverad.

 OBS

Funktionen använder bilens radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Varning för kollision bakifrån.