Elmanövrerat* framsäte

För att öka din sittkomfort har bilens framsäten olika inställningsmöjligheter. Det elmanövrerade sätet kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans framkant kan höjas/sänkas samt justeras i längd* och ryggstödets lutning kan ändras. Svankstödet* kan justeras uppåt/nedåt/framåt/bakåt1.

Inställning av säte kan göras när bilen är igång och inom en viss tid efter att dörren har låsts upp utan att bilen är igång. Justering kan även göras inom en viss tid efter att bilen har stängts av.

 Viktigt

De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och manövrera därefter sätet igen.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller för fyrvägssvankstöd*. Tvåvägssvankstöd* regleras framåt/bakåt.