Reservhjul*

Reservhjulet av typ Temporary Spare kan användas för att tillfälligt ersätta ett punkterat ordinarie hjul.

Reservhjulet är endast avsett för tillfällig användning. Byt ut det mot ett normalt hjul så snart som möjligt.

Bilens köregenskaper kan ändras vid användning av reservhjulet och markfrigången minskar. Tvätta inte bilen i en automatisk biltvätt om Temporary Spare används.

Rekommenderat däcktryck ska hållas oavsett i vilken position på bilen det tillfälliga reservhjulet används.

Om reservhjulet skulle skadas kan ett nytt köpas från en Volvoåterförsäljare.

 Varning

  • Kör aldrig fortare än 80 km/h (50 mph) med ett reservhjul på bilen.
  • Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett reservhjul av typen Temporary Spare samtidigt.
  • Under körning med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet ska snarast ersättas med ett ordinarie hjul.
  • Reservhjulet är mindre än det vanliga hjulet vilket påverkar bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och maskintvätta inte bilen.
  • Följ av tillverkaren rekommenderat däcktryck på reservhjulet.
  • På fyrhjulsdrivna bilar kan drivningen på bakaxeln kopplas ur.
  • Om reservhjulet sitter på framaxeln går det inte att samtidigt använda snökedjor.
  • Reservhjulet ska inte repareras.

 Viktigt

Bilen får inte köras med däck av olika dimensioner eller med ett annat reservdäck än det bilen är godkänd för. Användning av däck av olika storlek kan allvarligt skada bilens transmission pga olika rullomkrets.

Bilar avsedda för olika däck- eller hjuldimensioner fram och bak ska ha samma däcktyp och fabrikat på fram- och bakaxel.

  1. * Tillval/tillbehör.