Skapa vägbeskrivning med Google Maps

Ange resmål i sökfältet och låt Maps skapa en vägbeskrivning.
Öppna Maps i hemvyn eller appvyn P6-2037-AppViewSymbol.
Skriv in en adress eller plats i sökfältet.
En rutt föreslås och färgmarkeras blå på kartan. Alternativa vägar markeras med grå färg. Val av väg kan påverkas om det är inställt att t.ex. vägtullar och motorvägar ska undvikas.
Om en annan väg föredras, tryck på ikonen för ruttöversikt och välj en alternativ rutt.
Starta navigering.
Instruktioner i förardisplayen och röstvägledning1 startar.

Maps går även att röststyra med hjälp av Google Assistent2.

 OBS

Instruktionerna ovan är allmänt beskrivna och inbegriper tredjepartsleverantörer. Tillgänglighet, förfarande och funktionalitet kan komma att ändras eller variera.

För mer information gå till g.co/mapsincar.

 Varning

Tänk på följande:
 • Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen.
 • Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott omdöme.
 • Vägförhållanden kan på grund av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.

Lägga till delmål i befintlig rutt

Välj ett snabbval.
Välj delmål.
Rutten läggs om.

Reseinformation i delvyn för navigation

När en rutt är inlagd i Maps visar delvyn för navigation följande reseinformation om resans nästkommande delmål:
 • Restid
 • Avstånd till delmål
 • Uppskattad ankomsttid, ETA3
 • Namnet på nästa delmål
 • Unik information för elbil, t.ex. beräknad batterinivå vid ankomst.

Det är möjligt att avsluta pågående vägledning direkt från delvyn.

Den information som visas gäller nästa delmål. Resans slutmål visas först när det inte finns några fler delmål.

 1. 1 Röstvägledningen kan stängas av i inställningar i appen Maps via centerdisplayen.
 2. 2 Google Assistent finns ännu inte på alla språk.
 3. 3 Estimated Time of Arrival