Akut hjälp med Volvo Assistance

Tryck på SOS-knappen för att kontakta Volvo Assistance, eller en larmcentral, i en nödsituation.

Volvo Assistance1

För att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare kan Volvo Assistance larmas manuellt genom att SOS-knappen trycks in i minst 2 sekunder. Bilen ringer Volvo Assistance och ett meddelande som bland annat innehåller bilens position skickas.

Volvo Assistance försöker etablera muntlig kontakt med bilens förare för att ta reda på nödsituationens omfattningoch behovet av hjälp.
Volvo Assistance kontaktar därefter nödvändigahjälpinsatser (polis, ambulans,bärgning etc.).

Om muntlig kontakt inte kan etableras,kontaktar Volvo Assistance berördamyndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.

Prioritera offentligt nödnummer1

Det går att ställa in så att bilen ringer upp offentlig larmcentral istället för Volvo Assistance. Läs separata instruktioner.

Larmcentral2

För att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare kan en larmcentral larmas manuellt genom att SOS-knappen trycks in i minst 2 sekunder.

Larmcentralen försöker etablera muntlig kontakt med bilens förare för att ta reda på nödsituationens omfattningoch behovet av hjälp.
Larmcentralen skickar nödvändigahjälpinsatser (polis, ambulans,bärgning etc.).

 OBS

SOS-knappen ska enbart användas vid olyckor,sjukdom eller vid externt hot mot bilenoch dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk kan leda till extradebitering.

ON CALL-knappen kan användas för övrig assistans, t.ex. frågor om användning av bilen eller vid behov av vägassistans.

 OBS

Om SOS-lampan blinkar trots att du inte har tryckt på knappen så indikerar det att bilen försöker hitta och ansluta till ett mobilt nätverk. Blinkandet fortsätter tills bilen har blivit uppkopplad.

Larmnummer

Då krocklarmet aktiveras försöker systemetetablera kontakt med landets Volvo Assistance.Om detta inte är möjligt går samtalet direkt till det utsedda larmnumret för området där bilen befinner sig.

  1. 1 Tillgängliga tjänster varierar beroende på marknad.
  2. 2 Gäller marknader där Volvo Assistance inte erbjuds.