Genvägar till Volvo Cars-appen*

Det går att skapa genvägar till de funktioner som erbjuds i Volvo Cars-appen.

Widgets

För dig som använder Volvo Cars-appen i en Android- eller iOS-enhet finns möjlighet att lägga till Widgets (genvägar) för att snabbare komma åt funktioner som t.ex. fjärrstarta klimat och låsa/låsa upp bil.

3D Touch

Med hjälp av 3D Touch får du tillgång till genvägar till vissa funktioner i Volvo Cars-appen1.

Genom att trycka hårt på appikonen i din telefon når du bland annat genvägar till funktionerna Starta klimat och Lås upp dörrarna.

Dela adresser till Volvo Cars-appen

Vissa tredjepartskartappar möjliggör delning av adresser till Volvo Cars-appen2.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller vissa iPhone-modeller. Se tillverkarens hemsida för mer information.
  3. 2 Varierar beroende på telefonmodell och version av operativsystem.