Begränsningar för BLIS*

Funktionen BLIS1 kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Px-2122-V-Keep sensor area clean rear
Håll markerad yta ren – både på bilens vänstra och högra sida2.
Exempel på begränsningar:
  • Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar.
  • Funktionen BLIS deaktiveras automatiskt om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till bilens elsystem.
  • För god prestanda av BLIS bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte monteras på bilens dragkrok.

 Varning

  • BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
  • BLIS fungerar inte när bilen backas.

 OBS

Funktionen använder bilens radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Blind Spot Information
  3. 2 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.