eCall

Bilen kan känna av en olycka och själv kontakta en larmcentral.1

För bilar utan tillgång till Volvo Assistance* finns ett europeiskt lagkrav, Pan-European eCall, som ger tillgång till automatiskt krocklarm och akut hjälp i nödsituationer.

  1. 1 Gäller vissa marknader.
  2. * Tillval/tillbehör.