Ta på och av säkerhetsbälte

Se till att samtliga passagerare har tagit på sig säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.

Ta på säkerhetsbälte

Dra ut bältet långsamt och se till att det inte är vridet eller skadat.

 OBS

Säkerhetsbältet är utrustat med en bältesrulle som låses i följande situationer:
  • om bältet dras ut för snabbt.
  • vid bromsning och acceleration.
  • om bilen lutar kraftigt.
  • vid körning i kraftigare svängar.
Lås fast bältet genom att skjuta ner dess låstunga i avsett bälteslås.
Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.

 Varning

Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet i bälteslåset på rätt sida. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar annars kanske inte som avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.

I framsätena kan bältet justeras i höjdled.

P5-1507–Safety–Seat belt height adjuster

Tryck ihop bältesfästet och flytta bältet uppåt eller nedåt.

Positionera bältet så högt som möjligt utan att det skaver mot halsen.

P5-1507–Safety–Seat belt over shoulder
Bältet ska ligga över axeln (inte ner över armen).

Sträck höftbandet över höften genom att dra i diagonalbandet uppåt mot axeln.

P5-1507–Safety–Seat belt over hips
Höftbandet ska sitta lågt (inte över buken).

 Varning

Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en person.

 Varning

Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören, vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.

 Varning

Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte som avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.

Ta av säkerhetsbälte

Tryck på den röda knappen på bälteslåset och låt sedan rullen dra in bältet.
Om det inte rullats in helt, mata in det för hand så att det inte hänger löst.