Care Key – hastighetsbegränsad nyckel

En Care Key gör det möjligt för bilens ägare att begränsa bilens maximala hastighet. Hastighetsbegränsningen är tänkt att främja att bilen framförs på ett säkert sätt, t.ex. vid utlåning.
P5P6-20w17-Care Key

Knappfunktionerna för en Care Key är samma som för standardnyckeln. Om ingen hastighetsbegränsning har satts fungerar bilen och nyckeln som vanligt.

Hastighetsbegränsningen kan sättas av användarprofilen som är administratör. Begränsningen är sedan aktiv under tiden som bilen används med en Care Key.

Möjligheten att sätta en hastighetsbegränsning vid användning med en specifik nyckel har som syfte att öka tryggheten om man lämnar ifrån sig bilen till t.ex. unga eller oerfarna förare, betjänad parkering eller verkstad.

En aktiv hastighetsbegränsning indikeras med en symbol i förardisplayen och ett meddelande.